Webregnskap

I Kontorfabrikken sitt webregnskap skannes bilagene, og lagres elektronisk. Man slipper altså mange og tunge bilagspermer. Hos regnskapsføreren leses all giroinformasjon automatisk.
Løsningen er fleksibel, og kunden bestemmer selv om alle ledd i regnskapsførselen skal utføres av regnskapsfører, eller om enkelte deler skal gjøres av selskapet.

Sponsede lenker.

// –>
// –>
// –>
// –>

Hvordan foregår dette i praksis?

* Kunden skanner inn fakturaene og disse mailes til regnskapsfører (eventuelt kan regnskapsføreren skanne bilagene).

* Systemet leser deretter opplysninger som fakturanr, fakturadato, kidnr, kidnr, beløp og forfallsdato automatisk.
Regnskapsføreren kontrollerer og bokfører evt andre opplysninger manuelt.

* Bilaget bokføres hos regnskapsfører.

* I neste omgang kan kunden gå inn å huke av de inngående fakturaene (regningene) som skal utbetales. Utbetalingen går da automatisk for betaling. Reskontroføringene går med dette også automatisk.

* Innbetalinger  hentes på fil fra BBS og bokføres også automatisk.

Flere velger webbaserte regnskap

Kontorfabrikken mener disse betydelige fordelene er i ferd med å gi en liten revolusjon innen regnskapsførsel, og ser allerede at resultatfokuserte selskaper oppdager fordelene og velger nå webregnskap.