Web-basert forretningssytem

10 grunner til å velge et web-basert system

Et web-basert økonomi og administrasjonssystem er et komplett forretningsstyringssystem der alle modulene ligger på en webserver. Hvem som helst rundt om i verden kan få tilgang til systemet ved hjelp av en enkel nettleser, og på den måten kunne styre sitt firma. I stedet for å investere store summer i hardware (maskinpark) og software (programmer), betaler brukeren et mindre beløp, som en leiekostnad, hver måned. Det er mange fordeler ved å velge en web-basert løsning. 10 av disse er presentert under:

Man trenger kun en nettleser
For å benytte seg av et web-basert system trenger man kun en nettleser på en hvilken som helst PC og tilgang til Internett (bredbånd anbefales). Dette gjør systemet enkelt å implementere gjennom hele organisasjonen. Brukere vil også få tilgang til systemet via PCer på for eksempel flyplasser og Internett cafe.

Lavere kostnader forbundet med programvare
Man eliminerer behovet for å investere i dyr programvare og betale høye årlige avgifter for oppgraderinger av programvaren.

Lavere kostnader forbundet med maskinvare
Man eliminerer behovet for å investere i, og implementere, servere og nettverk. Løpende kostnader i forbindelse med å oppgradere og vedlikeholde nettverket elimineres også.

Lavere administrasjonskostnader
Man har ikke behov for å leie inn/ansette IT personell eller leie inn konsulenter for å vedlikeholde systemet. Med et web-basert system har 24SevenOffice lisensierte ingeniører på vakt både dag og natt for å vedlikeholde systemet.

Kortere implementeringstid
Impementeringstiden blir betydelig redusert fordi systemet allerede er oppe og går. Alt man har behov for å gjøre er å logge seg på systemet og man er igang. Behovet for kurs og opplæring vil forbli det samme uavhengig av om man systemet kjøres lokalt eller via web.

Lavere kostnader ved flere lokasjoner
Tidligere har selskaper som er lokalisert på flere forskjellige geografiske steder vært nødt til å investere i dyre løsninger, som for eksempel Citrix, for å imøtekomme behov for å få felles tilgang fra alle lokasjonene. Disse løsningene viser seg ofte å være for dyre for mange små selskaper. Med et web-basert system kan selv de minste selskaper oppnå fordelene ved å kjøre ett felles system uavhengig av lokasjon til en fornuftig pris.

Jobb hjemme
Et web-basert system er perfekt for selskaper som ønsker å imøtekomme ansattes ønsker om å kunne jobbe hjemmefra.

Avanserte databaser
24SevenOffices web-baserte system kjøres på samme type databaser som benyttes av de største selskapene i verden.

Ikke mer backup problematikk
Studier viser at kun en liten andel av små selskaper gjennomfører regelmessig backup av sine systemer og lagrer disse ved en annen lokasjon. 24SevenOffices servere er lokalisert i brann- og innbruddssikre serverrom og det tas backup av systemene daglig. Backupen lagres ved en annen lokasjon enn serverene for å ytterligere øke sikkerheten.

Oppdatert applikasjonskode
24SevenOffice utvider og oppgraderer systemene regelmessig. Dette innebærer at systemet alltid representerer siste versjon med alle oppgraderinger. Oppgraderingene skjer automatisk og kontinuerlig uten at dette påfører brukerene ekstra kostnader. På denne måten eliminerer 24SevenOffice behov for å leie inn dyre konsulenter til å foreta oppgraderinger av systemene.