Utsette selvangivelse for firma

Sliter du å bli ferdig med selvangivelsen innen fristen den 31 mai? Du kan nå søke om å utsette innlevering av selvangivelsen for firma, dette gjøres via Alltin og alle får automatisk 14 dagers utsettelse.


Trenger du mer enn14 dagers utsettelse for innlevering av selvangivelsen så må du sende epost til din skatteregion og begrunne hvorfor du har behov for mer enn 14 dagers utsettelse . Grunner til dette være at du har blitt syk og lignende.

Vet du med sikkerhet at du ikke greier å overholde fristen så ikke nøl med å søke om utsettelse av selvangivelsen for firmaet ditt, hvis fristene for levering ikke overholdes så vil man bli skjønnslignet og sjansen for bokettersyn økes betraktelig. Ca 1 av 10 søker om å få utsette selvangivelsen for firma.

Bruker du et et et eksternt regnskapskontor så har ofte regnskapskontoret andre frister enn et “vanlig” foretak for sine kunder. Et regnskapskontor har uansett krav til å levere innenfor sine gitte frister, slik at ditt foretak slipper å bli skjønnslignet for å ha levert årsregnskapet for sent.

Jeg er allerede forsinket, hva gjør jeg?
Ta kontakt med Kontorfabrikken snarest, så hjelper vi deg med å levere inn de nødvendige dokumentene før du risikerer å bli skjønnslignet. Vi bistår også med å å skrive en søknad om utsettelse av selvangivelse for firma som ikke bruker oss på regnskap til daglig.