Utsette selvangivelse for firma

Sliter du å bli ferdig med selvangivelsen innen fristen den 31 mai? Du kan nå søke om å utsette innlevering av selvangivelsen for firma, dette gjøres via Alltin og alle får automatisk 14 dagers utsettelse.


// –>
// –>
// –>

Trenger du mer enn14 dagers utsettelse for innlevering av selvangivelsen så må du sende epost til din skatteregion og begrunne hvorfor du har behov for mer enn 14 dagers utsettelse . Grunner til dette være at du har blitt syk og lignende.

Vet du med sikkerhet at du ikke greier å overholde fristen så ikke nøl med å søke om utsettelse av selvangivelsen for firmaet ditt, hvis fristene for levering ikke overholdes så vil man bli skjønnslignet og sjansen for bokettersyn økes betraktelig. Ca 1 av 10 søker om å få utsette selvangivelsen for firma.

Bruker du et et et eksternt regnskapskontor så har ofte regnskapskontoret andre frister enn et «vanlig» foretak for sine kunder. Et regnskapskontor har uansett krav til å levere innenfor sine gitte frister, slik at ditt foretak slipper å bli skjønnslignet for å ha levert årsregnskapet for sent.

Jeg er allerede forsinket, hva gjør jeg?
Ta kontakt med Kontorfabrikken snarest, så hjelper vi deg med å levere inn de nødvendige dokumentene før du risikerer å bli skjønnslignet. Vi bistår også med å å skrive en søknad om utsettelse av selvangivelse for firma som ikke bruker oss på regnskap til daglig.