Starte eget firma

$(document).ready(function() {

var validator = $(«#fh-signupform»).validate({
rules: {
navn: «required»,
telefon: {
required: true,
digits: true
},
epost: {
required: true,
email: true
}
},
messages: {
navn: » «,
telefon: {
required: » «,
digits: » »
},
epost: {
required: » «,
minlength: » «,
email: » »
}
},
// the errorPlacement has to take the table layout into account
errorPlacement: function(error, element) {
if ( element.is(«:radio») )
error.appendTo( element.parent().next().next() );
else if ( element.is(«:checkbox») )
error.appendTo ( element.next() );
else
error.appendTo( element.parent().next() );
},

// specifying a submitHandler prevents the default submit, good for the demo
//submitHandler: function() {
// alert(«Mottatt!»);
//},

// set this class to error-labels to indicate valid fields
success: function(label) {
// set   as text for IE
label.html(» «).addClass(«checked»);
}
});

});

Johannes Ulsund - Salgssjef FirmaHjelp

Gratis Infopakke om NUF-selskap

Motta en uforpliktende og gratis Infopakke om selskapsformen NUF.
All nøkkelinformasjon sendes direkte på e-post.

Infopakken leveres av FirmaHjelp. FirmaHjelp
har levert NUF selskap til Gründere siden
2003.

Vurderer du å starte eget firma? Kontorfabrikken har lang erfaring og kunnskap om hvordan man starter firma og hva man bør gjøre og ikke gjøre.


// –>
// –>
// –>

Du har selvsagt forretningsideen, men vi kan hjelpe deg med alt fra å starte eget firma, papirmølla, regnskapet, inkassotjenester osv.

Noe av det man bør tenke på er hvordan du kan få best mulig rammevilkår eller som vi sier i Kontorfabrikken: Hvordan øke ovelevelsesmulighetene.

De fleste tenker ikke over hvilken selskapsform som passer dem best med tanke på:

— Skatt
— rettigheter og plikter
— Risiko
— Muligheter for kreditt

Vi Kontorfabrikken hjelper deg å starte eget firma