Selvangivelse

Selvangivelse, den redegjørelse på fastsatt formular som en skattyter skal sende over sine formues- og inntektsforhold. Systemet med selvangivelse ble innført 1911. Alle som har hatt inntekt eller formue som de er skattepliktige for her i landet (unntatt sjømenn bosatt i utlandet), har plikt til å levere selvangivelse. Pensjonister som ikke har annen inntekt eller formue av betydning, er fritatt. Alle har imidlertid rett til å levere selvangivelse, selv om man ikke er pliktig. Ektefeller kan levere felles selvangivelse.


// –>
// –>
// –>

Tidligere måtte selvangivelsen være innlevert innen utgangen av januar måned, men etter at likningsmyndighetene fra 1998 leverte forhåndsutfylte (delvis utfylte) selvangivelser, ble fristen flyttet til utgangen av april. Skattepliktige selskaper, boer og skattytere som er pålagt regnskapsplikt, har frist til utgangen av mai. Det kan søkes om utsettelse.

I tråd med den teknologiske utviklingen, har flere skattytere kunnet levere selvangivelsen elektronisk. I 2006 ble mer enn 2,3 mill. selvangivelser levert elektronisk (62 %, mot 55 % i 2005).

Kilde: Store Norske Leksikon