Selskapsetablering

$(document).ready(function() {

var validator = $(«#fh-signupform»).validate({
rules: {
navn: «required»,
telefon: {
required: true,
digits: true
},
epost: {
required: true,
email: true
}
},
messages: {
navn: » «,
telefon: {
required: » «,
digits: » »
},
epost: {
required: » «,
minlength: » «,
email: » »
}
},
// the errorPlacement has to take the table layout into account
errorPlacement: function(error, element) {
if ( element.is(«:radio») )
error.appendTo( element.parent().next().next() );
else if ( element.is(«:checkbox») )
error.appendTo ( element.next() );
else
error.appendTo( element.parent().next() );
},

// specifying a submitHandler prevents the default submit, good for the demo
//submitHandler: function() {
// alert(«Mottatt!»);
//},

// set this class to error-labels to indicate valid fields
success: function(label) {
// set   as text for IE
label.html(» «).addClass(«checked»);
}
});

});

Johannes Ulsund - Salgssjef FirmaHjelp

Gratis Infopakke om NUF-selskap

Motta en uforpliktende og gratis Infopakke om selskapsformen NUF.
All nøkkelinformasjon sendes direkte på e-post.

Infopakken leveres av FirmaHjelp. FirmaHjelp
har levert NUF selskap til Gründere siden
2003.

Vi har bred kompetanse på selskapsetablering og tilbyr hjelp til etablering av alle typer selskap, også NUF (Norskregistrert Utenlandsk Foretak) som er et bra alternativ til den aksjeselskapsformen vi har i Norge. Dette blant annet fordi man ikke har et minimumskrav til aksjekapital, og er unntatt fra revisorplikten så lenge omsetningen er under 5 millioner. Vi har gode kunnskaper om NUF, og tilbyr en totalpakke der vi også sørger for å følge opp ditt engelske selskap etter gjeldende regler.

Sponsede koblinger.


// –>
// –>
// –>

Kontorfabrikken tilbyr selskapsetablering av alle organsisasjonsformer, er du usikker på hvilken foretaksform som passer deg best så ta kontakt.

Les mer om firmaetablering