Scan bilag

Som kunde av Kontorfabrikken scanner du inn bilagene til oss på den epostadressen du får tilsendt, f.eks bilag.dittfirma@kontorfabrikken.no
Vårt regnskapsprogram leser da tall som som beløp, fakturanr, fakturadato osv på egen hånd. Dvs si at vi slipper å ha ansatte som sitter å taster inn dette manuelt.

De fleste Norske Regnskapskontorer jobber i dag etter tungvinte rutiner med enkle og relativt billige systemer for å håndtere bilagene. De fleste har ikke økonomi eller vilje til å investere i mer automatiserte IT systemer, og sliter derfor også litt når volumene øker.

Regnskapskontor opplever daglig at mange bilag kommer i brev, plastposer og i lite organiserte permer som allerede er registrert inn i kundenes eget fakturasystem eller lignende. De fleste regnskapskontor går da i gang med taste inn alle disse bilagene manuelt av de ansatte, noe som tar tid og som kunde da selvsgat blir belastet for.

Med dagens teknologiske muligheter behøver det ikke lenger være slik!!
Med Kontorfabrikken sparer du mye tid, penger og dobbeltarbeid.

Fordeler ved å scanne bilag:
• Bilag kommer aldri mer bort
• Du har tilgang til regnskapapet over alt hvor det er internett
• Bilag tilgjengelige straks de er bokført
• Spart porto til og fra regnskapsbyrået
• Du sparer tid på manuell håndtering
• Papirbilag må oppbevares i hele 10 år, med mindre du har scannet dem, da kan de kastes
• Du kan logge deg på internett og printe ut bilage eller sende de via epost
• Du behøver ikke å kjøpe et eget økonomisystem
• Gratis tilgang til revisor