Rutiner Regnskap

Bilag leveres inn annen hver måned, med kontoutskrift, senest den 10 i etterfølgende måned. Eksempelvis bilag for januar-februar leveres senest den 10 mars. Dette gjøres for å ha gode rutiner på regnskap.