Rettigheter og plikter ved inkasso

1. Du har krav på et inkassovarsel før et krav sendes til inkasso.
2. Kravet skal være skriftlig og på papir.
3. Betalingsfristen må ha utløpt.
4. Varselet skal gi 14 dagers betalingsfrist.
5. Selve inkassokravet skal være skriftlig på papir.
6. Det skal opplyse beløp og innsigelsefrist.
7. Det skal inneholde navn, konkret krav, betalingsfrist, forsinkelserentens størrelse og dato denne er beregnet fra.
8. Du skal få vite om retten til å kreve nemdsbehandling.
9. Ved klage må du rette denne mot firmaet du vil stille ansvarlig. Klag skriftlig, og ta kopi av korrespondansen.
10. Hvis du ikke blir enig med motparten, kan du henvende deg til Inkassoklagenemnda.


// –>
// –>
// –>

Hva hvis kravet er feil?
En grei retningslinje ved mottatt krav er å be om dokumentasjon på kravet, særlig hvis en mener at kravet er feil.

Du har rett på å få dokumentasjon på kravet og dersom du fremdeles mener kravet er feil, så kan du fremme såkalt innsigelse. Det betyr at kravet blir tvistemerket og går til forliksrådet.

Hvis saken er avgjort i forliksrådet, så husk at ankefristen på en måned er absolutt. Også inkassoklagenemnda er en mulighet dersom man fremdeles ikke er fornøyd med sakens håndtering.

Dersom du mener inkassoselskapets behandling av din inkassosak er feil, så kan du klage til Inkassoklagenemnda. Den behandler ikke kravet som sådan, men kun inkassoselskapets håndtering av saken.

Dersom du mener et nedlagt lønnstrekk er for høyt, så kan dette påklages til Namsmannen, det samme dersom det er tatt utlegg i feil objekt.