Reskontro

Hva er reskontro? Reskontro er underkontoer i regnskapet. Her har man oversikt over pengetransaksjoner mot dine kunder eller leverandører. Det er nå pålagt å føre regnskapet mot reskontro i følge bokføringsloven.


// –>
// –>
// –>

Det fins to typer reskontro

1. Kundereskontro
Alle kunder har sin egen kundereskontro. Alle kunder skal ha et kundenummer, dette er det samme som kundereskontronummer. På kundereskontro kan man se om kunde har åpne poster eller lukkede poster. I åpen post ser man om din kunde har ubetalte faktura, i lukkede poster finner man faktuarer som er betalt.

2: Leverandørreskontro
Alle leverandører skal tildeles et leverandørnummer, også kalt leverandørreskontronummer. Her har vil man også ha åpne og lukkede poster. Åpen post betyr at din bedrift skylder penger til en leverandør, i lukkede poster vil man se beløp da har betalt til din leverandør.

Hvis man har revisjon av regnskapet så er det ikke uvanlig at revisor sender ut en saldoforespørsel til kunder eller leverandører for ta en kontroll mellom de to selskapene, på denne måten kan man sjekke reskontro og at regnskapet ikke er manipulert.