Regnskap. -tallmessige noteringer

Regnskap. – tallmessige noteringer. Tallmessige noteringer for beregning av et foretaks eller en persons økonomiske stilling eller transaksjoner, enkeltvis eller gjennom en tidsperiode.


// –>
// –>
// –>

Kilde: Store Norske Leksikon