Regnskap på web

Opplev hvordan deres firma kan effektivisere hverdagen. Kontorfabrikken er basert på nyeste teknologi innen web-basert regnskap og elektronisk bilagsflyt . Med Kontorfabrikkens sitt regnskap på web vil du ha et oppdatert regnskap tilgjengelig 24 timer i døgnet.

Kontorfabrikken er inspirert av og bygd på sammme filosofi som Henry Fords samlebåndfilosofi; Å effektivisere og automatisere store deler av regnskapsproduksjonen.

Vårt regnskapsprogram leser info som beløp, fakturadato, kid osv på egen hånd, og vi slipper derfor å ha ansatte som sitter å taster inn dette manuelt, noe som vile tatt masse tid i et «tradisjonelt» regnskapsbyrå.

Kontorfabrikken setter regnskapsproduksjonen i faste rutiner ved å bruke nyeste teknologi. Våre regnskapsløsninger blir beskyldt for å være en revolusjon innen regnskap og bokføring.

Inn og utbetalinger bilagsføres automatisk ved direkte filoverføringer til BBS.

Vår løsning er fleksibel:

Du bestemmer selv om hvor mye av regnskapet du ønsker å gjøre selv. Feks så kan du fakturere og vi gjør resten. Arbeidsfordelingen kan også forandres underveis i tider hvor dere har stengt kontor, f.esk i sommerferien.

Kontorfabrikken frigjør tid og ressurser hos våre kunder. 90% av våre kunder sparer mellom 30-70% i regnskapsutgifter ved å benytte vårt system. Sammen med vår kompetanse på finansiell rådgiving kan vi derfor tilby et totalkonsept som innebærer en regnskapsrevolusjon!

Hvordan gjøres dette i praksis:

Kunden skanner selv inn fakturaene og disse mailes inn i vårt regnskapsprogram 24sevenoffice.

(Kontorfabrikken kan hvis ønskelig scanne inn bilagene)

Systemet leser automatisk bilagene og legger direkte inn informasjon som f.eks beløp, kontonr, fakturadato, forfall osv.

Kunden kan så gå inn å huke av de inngående fakturaene som skal utbetales. Utbetalingen går da automatisk til BBS for betaling. Reskontroføringene går med dette også automatisk. Dette er mulig fordi deres nettbank blir integrert med vårt regnskjapsprogra

Innbetalinger hentes fra BBS direkte og bokføres også automatisk.

Andre fordeler:

Man kan kaste orginalbilagene når årsregnskapet er avsluttet og revidert.

Kan hente ut rappporter på inntekt, utgifter moms ved 24timer i døgnet.

Revisjon blir enklere og rimeligere. Se www.revisoren.no
Alltid oppdatert regnskap med tilgang til rapporter på web.

Kunden skanner selv inn fakturaene og disse mailes inn i 24sevenoffice. (Kontorfabrikken kan hvis ønskelig scanne inn bilagene)