Regnskap på nett

Kontorfabrikken fører regnskapet på nett med markedets mest moderne og avanserte teknologi. Scann bilagene direkte inn i regskapsprogrammet,  og deretter ligger de tilgjengelig i vårt godkjente elektroniske arkiv.  Dere slipper permer i retur og har tilgang til deres regnskap, rapporter og bilag fra kontoret, på reise eller hjemmefra.

Sponsede lenker.

// –>
// –>
// –>
// –>

Sammen med tilgangen til deres bilag følger også tilgang til en rekke standard regnskapsrapporter, oversikt over kunder og leverandører, moms, likviditet og oversikt over den enkelte konto i regnskapet m. drill-down funksjon videre til det enkelte bilag som er bokført på kontoen.

Om ønskelig kan dere også opprette egne brukere i vårt regnskapsprogram.  Dere vil da få en utvidet tilgang som gjør at dere selv kan utføre daglige rutiner, utover skanning av bilag.  Eller dere kan overlate hele regnskapet til oss.  Avhengig av deres behov kan vi ta oss av:

* Fakturering
* Bilagsbehandling og kontering
* Bokføring
* Lønn
* Avgiftsoppgjør
* Avstemming
* Reskontrooppfølging
* Rapportering
* Årsoppgjør
* Selvangivelse og skatt

Dine fordeler med regnskapet på internett:
• Du slipper å lagre papirbilagene i årevis
• Du kan selv scanne bilagene, eller la oss gjøre det
• Du har tilgang til hele regnskapet fra hvilken som helst PC
• Du kan fakturere og føre bilag fra hvor som helst

Hva koster Kontorfabrikken sitt internett-baserte Regnskap?
Det avhenger av hvilke moduler du ønsker tilgang til, og hvor mange brukerlisenser du trenger. Kostnaden vil uansett spares inn i løpet av kort tid, ved at du med denne løsningen får merkbart mindre arbeid med regnskapet.

Over tid vil du alt i alt spare både arbeid og penger på å ha hele regnskapet online.

Vi tar gjerne et uforpliktende samtale for sammen å definere deres behov og en optimal løsning på dette.