Registrere Foretak

$(document).ready(function() {

var validator = $(«#fh-signupform»).validate({
rules: {
navn: «required»,
telefon: {
required: true,
digits: true
},
epost: {
required: true,
email: true
}
},
messages: {
navn: » «,
telefon: {
required: » «,
digits: » »
},
epost: {
required: » «,
minlength: » «,
email: » »
}
},
// the errorPlacement has to take the table layout into account
errorPlacement: function(error, element) {
if ( element.is(«:radio») )
error.appendTo( element.parent().next().next() );
else if ( element.is(«:checkbox») )
error.appendTo ( element.next() );
else
error.appendTo( element.parent().next() );
},

// specifying a submitHandler prevents the default submit, good for the demo
//submitHandler: function() {
// alert(«Mottatt!»);
//},

// set this class to error-labels to indicate valid fields
success: function(label) {
// set   as text for IE
label.html(» «).addClass(«checked»);
}
});

});

Johannes Ulsund - Salgssjef FirmaHjelp

Gratis Infopakke om NUF-selskap

Motta en uforpliktende og gratis Infopakke om selskapsformen NUF.
All nøkkelinformasjon sendes direkte på e-post.

Infopakken leveres av FirmaHjelp. FirmaHjelp
har levert NUF selskap til Gründere siden
2003.

For deg som skal starte personlig selskap eller som driver det i dag! (ENK, ANS, DA)

Hvorfor bør du velge NUF:

* Reduserte skatter ved at du selv velger hva du skal ta ut i lønn og kan prioritere utbytte.
* 100 % rettigheter i Folketrygden ved sykdom og fødsel.
* Begrenset risiko. Du står ikke personlig ansvarlig for eventuell konkurs.
* Full rettighet til dagpenger ved permisjon.

// –>
// –>
// –>
// –>
// –>
// –>

* Rett til å motta Statens satser for diett og reisegodtgjørelse.
* Rett til minstefradrag som lønnsmottaker (62.900).
* Hjemmekontor (leie ut til NUF selskapet).
* Ansvarlige selskaper har ikke aksjer. Du må derfor skifte selskapsform om du skal ta med partnere eller  selge firmaet ditt om en stund. I et NUF selskap er det aksjer på lik linje med et vanelig aksjeselskap.
* Image. Aksjeselskaper virker markedsmessig langt mer seriøst enn et personlig selskap, som de fleste forbinder med en ubetydelig små bedrifter på hobbybasis.
* Norsk lovgivning gjelder ellers vedr moms, skatt og aksjeloven ellers.