Purretjenester og Inkasso

Purretjenester og Inkasso

!–>

Trege betalere kan være en betydelig økonomisk belastning og risiko for enhver bedrift. Oppfølging av sene betalere må starte på et tidlig tidspunkt, da erfaringer viser at betalingsviljen til kundene blir mindre etter hvert som tiden går.

Kontorfabrikken har utarbeidet effektive rutiner for å maksimere antallet oppgjorte inkassosaker. Vi benytter oss av kredittopplysning, kravbrev, telefoner, informasjon fra vår database, samt utstrakt bruk rettsapparatet.

Oppdragsgiver kan under hele prosessen følge sine saker via Kontorfabrikken sin webløsning. I tillegg gir løsningen oppdragsgiver anledning til å hente ut rapporter, fakturaer og remisser, samt mulighet til å kommunisere med saksbehandler.

<!–Disse tiltakene er bl a:

Telefoninkasso
Vi opplyser skyldnerne om hvilke konsekvenser uteblitt betaling kan få, i form av for eksempel betalingsanmerkninger og økte kostnader. Vår erfaring viser at telefoninkasso i høy grad resulterer i et oppgjør fra skyldneren.

Rettslig inkasso
Iblant er det behov for et krafttak. Konkursvarsel er en effektiv metode. Om skyldneren tross dette ikke betaler gjenstår bare konkursbegjæring.

<!–

Svea tilbyr:
   Effektive behandlingsformer
   Innsyn og kontroll via Internett
   Oversiktlig rapportering
   Fast saksbehandler
   Innsyn, Personlig kundeservice

–>

Fordeler for ditt firma
Høy løsningsgrad
Forbedret likviditet
Frigjorte ressurser
Reduksjon av tap
Informasjon og rådgivning
Kontroll på utestående fordringer via webløsning