Papirløst regnskap

Papirløst regnskap betyr at kunder scanner bilag rett inn i regnskapsprogrammet eller at kunder sender oss bilagene per post og vi scanner inn for dere.


// –>
// –>
// –>

Regnskapsprogrammet leser da automatisk informasjon som beløp, fakturadato, kid osv på egen hånd. Dvs at vi slipper å ha en mengde medarbeidere som må sitte å taste inn dette for hånd, noe som tar tid og fordyrer regnskapet.

Tradisjonell regnskapføring er basert på behandling av papirbaserte bilag, manuell registrering og lagring samt utskrift av papirbaserte rapporter.