Omsetningsoppgave en gang per år

For de som har søkt om å levere inn omsetningsoppgave én gang per år må dette være levert innen den 10 Mars. Dette gjelder firma som har under 1 mill i omsetning og som har fått innvilget å levere rapporten en gang per år.


// –>
// –>
// –>

Registrerte næringsdrivende har plikt til å sende inn omsetningsoppgave.
Oppgaven består av to deler, betalingsblankett (faktura) og oppgavedel. Oppgavedelen skal fylles ut og kan sendes inn på papir til sentralt oppgavemottak i Mo i Rana eller elektronisk via altinn.no innen utløpet av fristen. Regnskapet danner grunnlag for utfylling av oppgaven.

Moms som ikke blir betalt i rett tid blir tillagt renter.
Har du krav på tilbakebetaling av av MVA, skal beløpet betales tilbake innen tre uker etter at du har sendt inn oppgaven. Husk å oppgi kontonummer du vil ha pengene på.