NUF Sykepenger

I motsetning til et enkeltpersonforetak kan man, med et NUF, ansette seg selv i den norske filial. Dermed er man som alle andre norske ansatte berettiget til 100% sykelønn, da man anses som ansatt.

I et enkeltpersonforetak mottar man kun 65% sykepenger, noe som er svært ugunstig økonomisk. La oss se på et eksempel der du er blirr sykemeldt i 30 dager og du har rett på kr 1000,- i sykepenger.


// –>
// –>
// –>
// –>
// –>
// –>

De første 16 dagene er bedriften selv nødt til å dekke kostandene med sykepenger, dvs at det er 14 dager hvor NAV må betale deg kr 1000,- I et NUF vil du få kr 14 000,- mens i et enkeltpersonforetak vil få kr 9100,- altså 4900 mindre.