NUF risiko

I motsetning til privateide firma, vil et NUF være eid av et bakliggende inaktiv engelsk selskap. Eierskapet for dette selskapet bestemmer du selv og det kan være delt over flere personer, akkurat som et vanlig aksjeselskap. Fordelen ved denne konstruksjonen er at man ikke selv hefter for gjeld som selskapet har tatt opp. Hvis det oppstår en situasjon hvor selskapet ikke kan betale en kreditor, vil kravet kun kunne rettes mot selskapet og man kan ikke gjøres personlig ansvarlig for den økonomiske del.


// –>
// –>
// –>