NUF Revisor

Et NUF blir regnskapsmessig plassert på lik linje som et norsk AS. Det er ikke krav om at man skal benytte revisor til å utforme og godkjenne årlig regnskap.
Revisjonsplikt i Norge inntrer først om selskapet har en omsetning på over 5 millioner, eller mer enn 10 ansatte. Dette gjelder både NUF og AS.


// –>
// –>
// –>
// –>
// –>
// –>