NUF og moms?

Skal NUF egentlig betale moms? Den norske avdelingen er underlagt den samme merverdiavgiftsloven på lik linje med alle andre norske foretak.


// –>
// –>
// –>

Nuf kan registrere seg for moms når det har omsatt for kr 50 000,-  Nuf kan også søke om å få levere omsetningsoppgave en (1) gang per år, hvis man har en omsetning på under 1 million kroner, dette blir stort sett godtatt.