NUF Foretak

Kontorfabrikken sine ordinære NUF er engelske aksjeselskap (ltd-selskap) som registreres i Norge. NUF foretak er sikret full etableringsfrihet og likebehandling med norske aksjeselskap gjennom EØS avtalen og er fullt lovlig.

Det er i Brønnøysundregistrene registrert 1000 vis av NUF Foretak og brukes av firma som ønsker samme rettigheter som i et AS, men som ikke ønsker å bruke kr 100 000,- i startkapital.


// –>
// –>
// –>
// –>
// –>
// –>