NUF Dagpenger

I motsetning til et enkeltpersonforetak kan man, med et NUF, ansette seg selv i den norske filial. Dermed er man som alle andre norske ansatte berettiget til 100% dagpenger ved arbeidsledighet , da man anses som ansatt.


// –>
// –>
// –>
// –>
// –>
// –>

I et ENK så er man ikke berettiget til dagpenger.