NUF Aksjekapital

NUF trenger ikke kr 100.000,- i aksjekapital.

Et norskt aksjeselskap ( AS ) koster normalt ca kr 5-10 tusen i stiftelsesomkostninger, og man må fremvise startkapital på kr 100.000,- Dette er ikke påkrevd ved et NUF. Det Engelske selskap stiftes med egenkapital på £1, som det ikke skal redegjøres for.


// –>
// –>
// –>
// –>
// –>
// –>

Aksjer som du har tegnet ved stiftelsen og som du ønsker å gjøre opp overfor selskapet, betaler du normalt til selskapets konto her i Norge. Det er i så måte ingen forskjell innbetalt til NUF’et og til LTD’et. Dersom selskapet har ytterligere behov for midler kan dette enten gjøres ved å utvide aksjekapitalen – eller tildele flere aksjer innenfor den autoriserte kapital dersom denne er høyere enn det som hittil er tegnet.

Husk at endring av aksjekapital eller tildeling av aksjer, skal rapporteres til engelske myndigheter. Kontorfabrikken bistår med dette. Et alternativ som mange velger, er å la selskapet låne midler fra aksjonæren/e. Når selskapet senere tjener penger, kan lånet normalt tilbakebetales uten at det utløser noen skattemessig gevinst hos lånegiver.