NAV

NAV, betegnelse for den nye arbeids- og velferdsetaten som ble opprettet 2006. NAV (som opprinnelig betydde Ny arbeids- og velferdsforvaltning) ble opprettet sommeren 2006 ved sammenslåing av Aetat og trygdeetaten. Sosialtjenesten beholder ansvaret for sine oppgaver etter lov om sosiale tjenester.

NAV har siden 2006 vært under oppbygging. I 2007 ble 110 nye NAV-kontorer opprettet. I 2008–09 skal ytterligere ca. 160 nye kontorer opprettes. Alle norske kommuner skal innen 2010 ha lokalt arbeids- og velferdskontorer. Direktør (fra 2005) er Tor Saglie.

Kilde: Store Norske Leksikon