MVA frist

Fristen for å sende inn omsetningsoppgave og innbetaling av moms er en måned og 10 dager etter etter utløpet av terminen. For de som har årstermin er er fristen 10 mars.


// –>
// –>
// –>

1 Termin (jan-feb)                      Frist 10 april

2 Termin (mar-apr)                     Frist 10 juni

3 Termin (apr-mai)                     Frist 10 augsut

4 Termin (jul-aug)                      Frist 10 oktober

5 Termin (sep-okt)                     Frist 10 desember

6 Termin (nov-des)                    Frist 10 februar

Årsoppgave for jordbruk, skogbruk og fiske er fristen den 10 april

NB! Husk å sende inn oppgave også for terminer der omsetningen er null

Når omsetningsoppgaven ikke er kommet inn til rett tid kan skatteetaten øke utgående avgift med inntil 3%, minimum kr 250,- og maks kr 5000,-

Unnlatelse av innsending kan medføre straffeansvar etter bestemmelsene i merverdiavgiftsloven paragraf 72