Mer penger til Innovasjon Norge

Det kommer mer penger til Innovasjon Norges ordninger, derfor oppfordrer vi nå bedrifter til å søke, sier nærings- og handelsminister Sylvia Brustad.
Dette er av tiltakene som settes inn etter å ha fått innspill fra blant annet NHO, LO, andre næringsorganisasjoner og flere bedrifter. Tiltaket gjelder i utgangspunktet alle ordningene i Innovasjon Norge, blant annet risikolåeneordningen. Innovasjon Norge settes dermed bedre i stand til å gi støtte og finansiering til bedrifter i den situasjonen vi nå er i.
I tider som nå er det viktig å ha et velfungerende virkemiddelapparat. Derfor tilføres Innovasjon Norge økte rammer i tiltakspakken som kommer på nyåret, sier Sylvia Brustad.
Denne høsten har Regjeringen styrket GIEK og Eksportfinans. Innovasjon Norge har fått mer i budsjettet for 2009, og lånerammen blir økt med 1 milliard, til totalt 2,5 milliarder kroner.
Bedrifter har også muligheter til å søke det statlige investeringsselskapet Investinor når de åpner i begynnelsen av januar.
– Vi jobber kontinuerlig med å komme med tiltak som kan avhjelpe situasjonen for mange bedrifter i den situasjonen vi er i, sier næringsministeren.
Kilde: Nyheter fra Nærings- og handelsdepartementet.