Lage PDF

Vi får mange hendvendelser fra kunder som ønsker å vite hvordan man lager/konverterer PDF fra Word og Exel dokumenter. Her skriver vi en bruksanvisning hvordan du gjør det.


// –>
// –>
// –>

1: Last ned og innstaler dette programmet. Klikk her

2: Når du skal konverte fra Word eller Exel gå til lagre som og velg PDF

3: Skriv inn navnet på dokumentet ditt og klikk publiser.

4: Dokumentet er nå lagret som PDF på din PC