Kort om NUF

NUF er en forkortelse for Norskregistrert Utenlandsk Foretak. Dette er selskap som er hovedregistrert utenfor Norge, men som deretter registreres i det norske Foretaksregister, og får eget organisasjonsnummer i Norge. Våre NUF er hovedregistrert i England som ltd-selskaper og den norske avdelingen får samme rettigheter og plikter som er vanlig norsk AS.


// –>
// –>
// –>
// –>
// –>
// –>