Hvordan skrive inkassovarsel?


// –>
// –>

Alle kjøpere har krav på inkassovarsel før faktura sendes over til inkasso. Kravene til et inkassovarsel er at det skal være skriftlig og på papir, fristen for å betale det opprinnelige kravet må ha utløpt og det skal i inkassovarselet bli gitt en betalingsfrist på minimum 14 dager.

Inkassovarsel er en purring og det bør opplyses om at hvis ikke utestående betales innen fristen så går saken over til inkasso.

Tips til tekst på inkassovarsel.
Vi tillater oss å minne om vårt tilgodehavende. Beløpet må betales innen 14 dager fra dette varsels dato.Betales ikke beløpet innen forfall tar vårt inkassobyrå over fordringen.