Inkassotjenester

Kontorfabrikken tilbyr inkassotjenester over hele landet for bedrifter i alle bransjer. Vi bruker moderne teknologi som gjør at kommunikasjon mellom oss, din bedrift og treg betaler blir enklere og bedre.

Kontorfabrikken jobber etter prinsippet «NO Cure No Pay», dvs at dere ikke blir belastet for uløste saker. Vår lønn blir gebyrer som vi har juridisk rett til å påføre treg betaler.

Vi tar heller ikke noe årsgebyr som mange av våre konkurrenter gjør.