Inkassoregler

De fleste bedrifter som selger på kreditt vil før eller senere oppleve at de får kunder som ikke betaler. Du kan velge å tapsføre/avskrive fordringen. Eller forsøke å drive den inn. Det er det siste som er mest vanlig.. Du kan enten gjøre det på egen hånd – eller overlate jobben til et inkassobyrå.


// –>
// –>
// –>
// –>

Kontakt skyldneren: Purring
Det gjelder å følge spillereglene. Den viktigste regelen er at skyldner må få en påminnelse om den forfalte gjelden. Det kan du gjøre via telefon, post, epost eller faks En påminnelse kan sendes når som helst etter at kravet har forfalt, men dersom du ønsker å sende en purring inklusive purregebyr, må du vente med å purre til minimum 14 dager etter opprinnelig forfallsdato.

Ikke vent for lenge
Mange bedrifter sender både en og to og kanskje tre purringer før de vurderer å sende kravet til inkasso. Dette forlenger kredittiden betydelig. Husk at fordringer er ferskvare. Med det menes at jo eldre kravet blir, jo vanskeligere er det å drive inn pengene.

  • Retten til å ta purregebyr er hjemlet i Inkassoforskriftenes § 1-2. Den gir kreditor rett til å ta kr 57 (pr. 1.1.2008) når purringen er sendt skriftlig, og tidligst 14 dager etter opprinnelig forfall. Purringen må dessuten ha en frist på minst 14 dager.
  • Du kan purre så mange ganger du vil, men kun ta betalt for to purringer. Forutsetningen er at det er gått minst 14 dager mellom purringene.

Norsk lov stiller altså ingen krav til at det må sendes en purring. Men skal saken gå til inkasso, må det sendes et inkassovarsel på forhånd.

Sende inkassovarsel selv?
Dersom du velger å sende inkassovarselet selv, øker kravet til nøyaktighet og årvåkenhet. Her er det nemlig en del formelle krav som må oppfylles for at inkassovarselet skal være gyldig og at du ikke skal bryte loven.

Inkassovarsel
Korrekt adresse – hvor skal det sendes?
Brevet med inkassovarselet (det må sendes på papir iht. Inkassolovens § 9) skal sendes til adressen iht. Brønnøysundregisteret/Folkeregisterets opplysninger, eventuelt til annen adresse dersom du har informasjon om at skyldner bor/oppholder seg på annen adresse.

Når kan det sendes
Inkassovarselet kan sendes så tidlig som dagen etter forfall av opprinnelig faktura hvis det sendes uten gebyr, men tidligst 14 dager etter forfall dersom du ønsker å benytte deg av retten til å ta purregebyr.

Krav til tekst/tittel
Tittelen på brevet skal være «Inkassovarsel», eventuelt «Varsel om inkasso». Ordet purring må ikke forekomme i tittelen og bør heller ikke forekomme i resten av teksten. Uttrykket rettslig inkasso eller rettslig inndrivelse skal ikke brukes i et inkassovarsel. Det skal klart og tydelig fremgå av teksten i brevet at «Dersom fristen ikke overholdes, overføres saken til inkasso/overføres saken til et inkassobyrå for inndrivelse».

Krav til betalingsfrist
Inkassolovens § 9, første ledd sier at fristen for betaling skal være minimum 14 dager regnet fra det tidspunkt da varselet ble sendt. Betalingen skal anses å ha skjedd innen fristen dersom betalingsoppdraget er mottatt av bank innen fristens utløp. NB! Krav der det foreligger innsigelse/tvist (Se ramme nedenfor) mellom kunde og leverandør, kan ikke sendes til inkasso. Følgelig kan du heller ikke sende inkassovarsel på slike krav. Videre: Hvis du ikke har til hensikt å la et krav gå til inkasso, bør du heller ikke sende et inkassovarsel. Inkassoloven sier at det ikke er god inkassoskikk å true med noe du ikke har til hensikt å gjøre.

Oppsummering

  • Send faktura med maks 14 dagers forfall
  • Send Inkassovarsel med 14 dagers forfall
  • Få et Inkassoselskap til å inndrive pengene