Inkasso informasjon

Vårt stempel er et av markedets beste våpen mot sene betalere. Syv av ti betaler regningen når de mottar inkassokrav fra Online Inkasso.

Dessverre er det ikke alle som betaler regningene i tide. Noen kunder ignorerer også purringer. Da kan du trygt overlate saken til Online-Inkasso. Vi har 15 års erfaring med inkasso, og statistikken går i favør av vårt stempel: 70 prosent betaler når vi sender ut purring.

Raskere betaling

Vi går upartisk inn i meglerrollen mellom oppdragsgiver og debitor. Dermed drar din bedrift nytte av vårt respekterte navn. Med en raskere betaling blir likviditeten forbedret og kredittflyten effektivisert.

Riktig håndtering

Vår lange erfaring gjenspeiles i det daglige arbeidet. Online-Inkassos saksbehandlere er spesialister innen sitt område, har forhandlingsevner og jobber bransjerettet.

Internasjonal Inkasso

Online-Inkasso håndterer internasjonale fordringer gjennom kontorer, ombud og agenter i mer enn 200 land. Vi leverer også kredittopplysninger fra alle verdens hjørner.

Ved handel over grensene øker bruken av åpne kreditter. Resultatet er raskere vare- og pengeflyt, samtidig som det stiller store krav til informasjon om kunden. Online-Inkasso hjelper kredittgivende eksportfirmaer å få betalt sine fordringer. Dette gjør vi gjennom utenlandsinkasso og et bredt utvalg av kreditthåndteringstjenester. Og ikke minst har vi engasjerte mennesker verden rundt.

Utenlandsinkasso

Erfaringen viser at inkassoarbeid fra Norge ikke gir tilstrekkelig bra resultat. For å oppfylle våre kunders behov, håndterer vi derfor alle inkassosaker i de respektive land.

Lokalt forankret

Fordringen håndteres alltid med utgangspunkt i lokalt språk og lokal forretningspraksis. Våre spesialister løser betalingsproblemer uten at kunderelasjonen ødelegges. I internasjonal handel er også kredittvurderingen svært viktig. Online Services leverer kredittopplysninger fra alle verdens hjørner.

Flere fordeler

Et samarbeid med Online Inkasso innebærer både strategiske og økonomiske fordeler:

 • En personlig saksbehandler som har spesialisert seg på utenlandsinkasso
 • Lokal ekspertise på deres kunders hjemmemarked
 • Det respekterte navnet til Online Inkasso
 • Raskere betalingsflyt
 • Statistikken som er nødvendig for egne analyser
 • Minimert risiko for tap på utestående fordringer
 • Minsket kundetap
 • Forbedret likviditet
 • Administrativ avlastning
 • Lavere kostnader
 • Enklere for kunden å betale

Inkassoovervåking

Online Inkasso hjelper deg med å få inn penger på avskrevne krav. Vi tilbyr en profesjonell tjeneste for inkassoovervåking, uten at fordringseier tar kostnadsrisiko.

Realistiske løsninger

Vårt utgangspunkt er at alle vil gjøre opp for seg. Det handler om å skape forutsetninger for at debitoren kan komme ut av sin vanskelige situasjon. Ved hjelp av spesialkunnskaper og vanlig attityde forsøker våre saksbehandlere alltid å finne en realistisk og holdbar løsning.

Aktiv telefonoppfølging

Løsningen skal være tilpasset individets betalingsmuligheter, og den skal være akseptabel for alle parter. Foruten å sende brev, bruker vi telefonen aktivt gjennom vårt Callsenter. Dermed oppnår vi kontakt med dem som skylder penger. Aktiv telefonoppfølging i alle deler av prosessen gir raskere håndtering av saken og et bedre resultat.

Utenlandsovervåking

Vi kan også langtidsovervåke debitorer i Sverige, Danmark, Finland, England, Sveits, Spania, Holland, Frankrike og Tyskland.

Inkasso via Nett

Som kunde hos Online Inkasso kan du overvåke dine inkassosaker via Internett.

Når du har oversendt oppdraget til oss, kan du selv følge med på hva som skjer. Gjennom vår Internett-tjeneste har du full oversikt over hva som er gjort, og hvilke aktiviteter vi har planlagt å gjennomføre. Alt dette sjekker du når det passer deg.

Brukervennlig

Foruten muligheten til å følge med på sakens gang, kan du:

 • Registrere og overføre nye oppdrag
 • Hente ut rapporter for løpende og avsluttende saker
 • Gi meldinger og direktiv for oppdragets kommende behandling
 • Sjekke aktuell saldo og status i det enkelte oppdraget
 • Kredittopplysninger

Informasjon om kunde/kjøper er for bedrifter et viktig våpen. Men det holder ikke alltid å sjekke kunden før du selger på kreditt. Det kan også lønne seg å overvåke eksisterende kunder.

Skal du selge varer eller tjenester på kreditt, bør du vite hvem du selger til. For at ditt selskap skal få best mulig oversikt over både betalingsevnen og -viljen til kunden, har Online Inkasso inngått et samarbeid med CreditInform – Norges ledende leverandør av forretningsinformasjon.

Oppdateres kontinuerlig

Dermed får du tilgang til landets mest omfattende informasjonsdatabaser, som holdes kontinuerlig oppdatert. Kredittsjekken bør utføres på alle nye engasjementer der bedriften din pådrar seg risiko. I tillegg bør dere overvåke eksisterende kunder. Erfaringen tilsier nemlig at ca. 75 prosent av alle tap på fordringer stammer fra eksisterende portefølje.

Brukervennlig

Du får tilgang til enorme informasjonsmengder gjennom databasene til CreditInform. Samtidig har de utformet et brukervennlig brukergrensesnitt som gjør det enkelt og raskt å finne frem til akkurat den informasjonen du søker. Ta kontakt med Kontorfabrikken for ytterligere informasjon om tjenestene du har tilgang til gjennom CreditInform.