Hvorfor NUF

Hvorfor velger så mange å starte NUF foretak? NUF er enkelt å stifte og rimelige å drive. Mens stiftelse av norske aksjeselskap krever kr 100 000,- i aksjekapital, og revisorbekreftelse, kan NUF stiftes uten innbetaling av aksjekapital.Pr i dag er det heller ikke noen plikt til årlig revisjon av regnskap, slik som for norske aksjeselskap.


// –>
// –>
// –>

NUF er hovedregistrert i England, og er derfor beskyttet av etableringsfriheten innenfor EØS. Norske myndigheter kan derfor ikke nekte å godta registrering av slike selskap, og de kan heller ikke pålegge de byrder som norske aksjeselskap har. NUF kan også dra fordel av den fleksible engelske selskapsrett  og f.eks ta fortløpende styrevedtak om utbytte gjennom hele året.