Hvorfor føre regnskap?

Hovedhensikten med å føre regnskap, er å se om man tjener eller taper penger, og da er det viktig at regnskapet er mest mulig oppdatert til enhver tid.


// –>
// –>
// –>

Det er lurt å sammenligne tallene i forhold forrige år, har salget økt eller minket, er fortjenesten  tilfreds stillende. Og hvordan er kostnadene hittil i år, sammenlignet med foregående år.

Vurderinger som bør foretas:
—Skal du fortsette med firmaet?
—Bør du justere prisene på produktene dine?
—Hvor kan du bli mer rasjonell eller effektiv?
—Er du fornøyd med butikken, hva bør endres endres?