Hvordan verdsette aksjer?

Hvordan verdsette aksjer? Og hva er riktig måte å verdsette aksjer på? Prisen på aksjer reguleres stort sett av forholdet mellom tilbudet til selger og etterspørsel av kjøper.


// –>
// –>
// –>

Ut i fra dette kommer markedet fram til den riktige prisen, dvs at aksjekursen bestemmes av bedriften sin evaluering av framtidig inntjening i selskapet.