Hvordan skrive arbeidsattest?

Alle ansette som fratrer sin stilling, uansett hva grunnen er, har rett til å få en arbeidsattest. Attesten trenger kun å inneholde opplysninger om arbeidstakerens navn, fødselsdato, hva arbeidet har bestått i og om arbeidsforholdets varighet.

Arbeidsattester er noe alle burde sørge for å få sin arbeidsgiver til å skrive hver gang du slutter i en jobb, enten du slutter frivillig eller av en eller annen grunn får sparken.


// –>

De fleste arbeidsgivere har for vane å skrive noe positivt om arbeidstakeren hvis oppsigelsen ikke gjelder en avskjedigelse.

Uansett hva grunnen er for du ikke er ansatt lenger, så har ikke arbeidsgiver lov å skrive en eneste negativ ting om den ansatte.

Eksempel på Arbeidsattest kan lastes ned her