Hvordan levere én momsoppgave

For at du skal kunne få levere én momsoppgave må du ha omsetning som er lavere enn én million kroner.


// –>
// –>
// –>

Registrerte næringsdrivende med momspliktig omsetning under Kr 1.000.000,- kan levere kun én årsterminoppgave. Hvis du er i den situasjon at du stort sett må betale inn moms (altså at du driver godt), er dette en svært gunstig løsning. Du slipper da unna med mindre papirarbeid, og du bedrer likviditeten underveis i året.

NB! For å få denne løsningen fra og med i år, må du søke skatteetaten innen 1. februar.