Hvordan Fakturere?

Usikker på hvordan du skal fakturere og hvilke opplysninger du må ha med på fakturaen?
Du er ikke alene! Nedenfor finner du regler, tips og råd.

Du kan nemlig ikke bare lage dine egne fakturaer på et skriveprogram og tro at alt går bra. Skal de bli godkjente av Skatteetaten må de være nummererte i en låst nummersekvens, jfr. bokføringsforskriftens paragraf 5-1-3 (Lovdata)

Målet med et låst nummersystem er at skatteetaten ved bokettersyn skal kunne sjekke at du ikke har sendt ut fakturaer du ikke rapporterer inn til skattesystemet. Ingen nummer i rekka skal mangle på slutten av året. Skatteetaten presiserer at selv om du må slette en faktura bør du likevel skrive den ut og legge den i papirene dine slik at du kan forklare hva som har skjedd.

Det samme gjelder hvis du sender en rettelse på en faktura. Da holder det ikke bare å rette den opp og kaste den gamle. Du må lage en kreditnota.

Lovlige faktura lager du enten ved å skrive dem ut på forhåndstrykte blanketter (gammelmåten) eller ved hjelp av et fakturaprogram. Fakturaprogram er et must for alle som sender faktura på e-post, noe som blir mer og mer vanlig.

Her kan du lese mer om vårt webaserte fakturaprogram.

Innhold i faktura.

Navn, adresse og orgnr til den næringsdrivende som leverer varen eller tjenesten.
Bokstavene MVA dersom den næringsdrivende er registrert i mva-registeret

Navn og adresse til kjøper

Fakturanummer

Fakturadato

Ordredato

Forfallsdato

Presisering av vare/tjeneste og antall og summert beløp.

Sum Avgiftsfritt

Sum Avgiftspliktig og prosentsats

Kontonummer betaling skal skje til.