Hvordan etablere AS?

Når man skal etablere et AS er det noen regler som man må følge, her har du en kort oppsummering på hvordan man skal etablere AS.


// –>
// –>
// –>
// –>

1.  Bestillingsskjema
Stifterne av AS får tilsendt et et bestillingskjema, hvor det blir nødvendige å skrive inn opplysninger (eiere, Daglig Leder, styre osv) i forbindelse med stiftelsen av selskapet. Kunden velger selv revisor eller vi kan gjøre det hvis ønskelig.

2. Betaling av honorar for registreringen
Kunden betaler inn kostnader til Kontorfabrikkens bankkonto for hjelp med registreringen, utarbeidelse av dokumenter, gebyr til Brønnøysundregisteret og evt kostander til revisor for bekreftelse av aksjekapitalen. Kunden gir Kontorfabrikken legitimasjon (pass, førerlort e.l.)

3. Selskapets bankkonto
Kunden oppretter bankkonto for det nye selskapet «under stiftelse». I noen banker tar dette tid. Dersom kunden ønsker det, kan vi etablere kontoen gjennom vår egen bankforbindelse Fokus Bank, som oppretter kontoen samme dag.

Kunden setter inn aksjekapitalen, kr 100 000,-  på den nye bankkontoen. Bankkontoen blir sperret for uttak inntil firmaattest for det nye selskapet blir tilsendt fra Brønnøysundregisteret.

4. Utarbeidelse av dokumenter
Kontorfabrikken setter opp stiftelsesdokument med vedtekter og åpningsbalanse samt samordnet registermelding til Brønnøysundregisteret og gir dokumentene til kunden for underskrift.

5. Revisor
Revisor bekrefter at aksjekapitalen er innbetalt, at han/hun påtar seg revisoroppdraget og at åpningsbalansen er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser.

6. Registrering i Brønnøysund
Kontorfabrikken sender de nødvendige dokumenter til Brønnøysundregistrene for registrering.
Firmaattest og aksjebok sendes kunden når registreringen er gjennomført.

Det er viktig å vite hvordan man skal etablere AS, å etablere AS er enkel prosess. Likevel ønsker de fleste som etablerer AS å bruke proffesjonell hjelp til dette, slik at man er sikret en så rask registrering, uten risiko for å motta dokumentene i retur.