Hvordan bestille inkasso?

Har du kunder som er trege til å betale? Da kan det være lurt å overlate fordingen til et Inkassobyrå. Før du overlater saken til Inkasso må du ha sendt faktura og inkassovarsel.

For at Inkassobyrået kan ta tak i utestående må det skrives en samarbeidsavtale, avtalen går ut på at Inkassobyrået har juridisk rett til å kreve inn pengene på vegne av selger (kreditor).
Kredittilsynet krever at dette gjøres.