Hvordan beregne moms?

Er du usikker på hvor mye du skal betale eller få igjen i moms?
Alle produksjons og salgsleddene skal betale avgift av salget minus den avgiften de selv betalte for varen (inngående avgift).


// –>
// –>
// –>

Satsen for merverdiavgift er 25 prosent, unntatt for mat og drikkevarer som har 14 prosent, og persontransport m.v. og kinobilletter som har 8 prosent MVA. Det er også 8 prosent MVA på overnatting.

Ved innenlandsk salg skal avgiften beregnes av salgsprisen, og ved import av varens tollverdi.

Avgiften beregnes på alle ledd i omsetningskjeden. Før kunden kjøper en PC, har altså flere underleverandører lagt til moms på det datafabrikken har betalt for råvarer og halvfabrikata, så har fabrikken lagt moms på sin pris til en grossist, som igjen har lagt på moms ved salg til elektroforretningen. Til slutt legger elektroforretningen moms på toppen av utsalgsprisen.