Hva er Utenrettslig inkasso?

Utenrettslig inkasso består av innfordring som foretas uten at rettsapparatet blir innvolvert. De aller fleste saker løses heldigvis uten at rettsapparatet kobles inn.


// –>
// –>
// –>

I den utenrettslige fasen tar inkassobyråene kontakt med skyldner på brev og telefon. Våre saksbehandlere har erfaring og bakgrunn som gjør at vi ofte klarer å løse saker via en direkte dialog med skyldner.

Hvordan foregår dette?

1: Vi registrerer saken og sender ut kravet .

2: Saken kommer opp på forfallslista til saksbehandler 3 dager før forfall.

3: Vi leter opp telefon nummer, og ringer for å gjøre den skyldige oppmerksom på kravet og forsikre oss om at vi blir prioritert i regningsbunken og eventuelt inngår avdrags ordninger.

4: Gir ikke ovenstående punkter noen reaksjon/innbetaling går saken over til rettslig inkasso