Hva er regnskap?

Regnskap er bilag og/eller dokumenter på penger som går inn og ut av konto. Alle norske foretak er pålagt å føre regnskap og å oppbevare disse bilagene i 10 år.


// –>
// –>
// –>

Regnskap kan enten gjøres selv eller man kan få et en autorisert regnskapsfører til å bokføre bilagene. Regnskapet reguleres og skal bokføres ihht til bokføringsloven og regnskapsloven. Et firma er kun bokføringspliktig eller bokføringspliktig og regnskapspliktig. Bedrifter som kun er bokføringspliktige selskaper trenger ikke å utarbeide årsregnskap.

Pliktene man må forholde seg til for et regnskap bestemmes etter størrelse på foretaket og organisasjonsform.

Foretak som ikke har omsetning eller som ikke er i drift er også pliktig til å føre regnskap.