Hva er fakturaservice?

Fakturaservice er en komplett outsourcings løsning som tar hånd om alt fra selve faktureringen, oppfølgingen, purringen og eventuelt inkassoprosessen.


// –>
// –>
// –>

Her er det muligheter for å unngå å bruke ressurser i egen organisasjon til denne typen administrative oppgaver. I tillegg til de fordelene dette gir, vil en tett oppfølging av fordringene gi deg en stabil og sikrere likviditet.

Du registrerer dine kunder og fakturaer som vanlig fakturamodulen. Underlaget overføres automatisk til oss. Kontorfabrikken sørger for at fakturaen blir skrevet ut og sendt.