Hva er egeninkasso?

Egeninkasso er den mest effektive formen for å kreve inn penger på fra trege betalere. Egeninkasso betyr at man krever inn utestående beløp i kreditor (selger) sitt navn kontra fremmedinkasso (inkassobyrå) som bruker byrået sitt navn. Det er lov om at fordringseier kan kreve inn pengene selv i stedet for å benytte et inkassobyrå.

Fakta er at egeninkasso har en løsningsgrad på 90-95 % kontra inkassobyråene som kun har en løsningsgrad på 20-25 %. Den høye løsningsgraden er den største grunnen til at så mange bedrifter har gått fra å bruke et tradisjonelt inkassobyrå til egeninkasso, men det er også flere fordeler med egeninkasso.

Fordeler med egeninkasso kontra fremmedinkasso.

1. Høyere løsningsgrad. Egeninkasso har en løsningsgrad på 90-95 % kontra inkassobyråene som kun har en løsningsgrad på 20-25 %.

2. Pengene raskere på konto. Egeninkasso bruker i snitt xxxx dager på å kreve inn pengene kontra fremmedinkasso som bruker xxxx dager. Med egeninkasso så kan du sende saken direkte over til utleggsforretning hos namsmannen kontra inkassobyråene som må sende inkassobrev 1 og 2, i tillegg må de også gå via forliksrådet før de kan sende saken til utleggsforretning hos namsmannen.

3. Mindre gebyr/salær kontra fremmedinkasso, på grunn av raskere saksgang, dette gjør det enklere for debitor å betale (debitor = treg betaler).

4. Du slipper å blande inn en tredjepart (inkassobyrå) som kun har som formål få gebyrene/salær til å bli så høye som mulig, slik at de kan tjene mest mulig penger. Dette er svært lite kundevennlig og gjør sjansen for at debitor overhodet greier å betale mindre.

Er det vanskelig å bruke egeninkasso?

Loven sier at når man poster et betalingskrav til skyldner så brevet skrives korrekt i henhold til inkassoloven, i tillegg sier loven at man skal utøve god inkassoskikk. Denne loven er lik både for egen- og fremmedinkasso. For å være sikker på at betalingskrav utarbeides riktig så kan man benytte et egeninkassoprogram som lager riktige brev eller benytte Kontorfabrikken til å administrere egeninkasso.