Id-kort byggebransjen

Alle bedrifter som utfører arbeid på bygg og anleggsplasser, både norske og utenlandske, er pålagt å utstyre sine arbeidstakere med id-kort, populært kalt byggekort

Byggekort skal også brukes av enkeltpersonforetak (bedrift som ikke har arbeidstakere). Arbeidstakere som er ansatt i utenlandske selskaper som operer i Norge innenfor den samme næringen må også bære byggekort.

Utenlandske arbeidstakere som jobber på korte oppdrag (mindre enn tre måneder) i bygg og anlegg skal også være utstyrt med byggekort. Selv om de ikke trenger oppholds- og arbeidstillatelse skal de likevel innmeldes til Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU).

Påbudet å ha byggekort gjelder også de som utfører støttefunksjoner som renhold, kantinedrift osv. Personer som transporterer varer til bygg og anleggsplasser, skal også utstyres med id-kort dersom arbeidet skjer regelmessig.

Håndverkersfirma som kun tilbyr sine tjenester i privatmarkedet, f.eks monterer monterer nytt kjøkken, er også omfattet av plikten til å utstyre sine arbeidstakere med byggekort.

Les mer om å bestille byggekort