Hva er bilag?

Et bilag er en dokumentasjon på en transaksjon, det vil si penger som har gått ut eller inn av firmaet sin bankkonto eller kassaapperat.


// –>
// –>
// –>

I følge bokføringsloven skal det være en dokumentasjon for alle posteringer i regnskapet, alle bilag skal ha et nummer, oftest kalt bilagsnummer. Bilagsnummer gjør det enklere å finne fram til selve bilaget i regnskapet.

I følge bokføringsloven så skal alle bilag oppbevares i mist 10 år.