Gode råd for bedre økonomi

Ved hjelp av små grep kan også du få større økonomisk pusterom. Vi forteller deg hva som skal til. Penger er ikke alt her i livet. Likevel er ønsket om romsligere økonomi noe de fleste av oss har kjent på. Mange ganger er det ikke mye som skal til.


// –>
// –>
// –>

Budsjett gir bedre oversikt
Utgiftene dine, og av og til også inntektene, varierer fra måned til måned. Langsiktig planlegging og et bevisst forhold til hva pengene går til, vil gjøre deg bedre forberedt på eventuelle økonomiske kneiker. Ved å sette opp et budsjett ser du hvor pengene tar veien, og du ser hvilke utgifter det lar seg gjøre å redusere. Bruk av budsjett vil i tillegg fortelle deg om du noen måneder har penger til overs,
penger det hadde vært mer fornuftig å plassere et annet sted enn på lønnskontoen.

Hos oss kan du laste ned et budsjettskjema i Excel. Med dette får du full oversikt over både inntekter og utgifter. Skjemaet er lett å bruke, og kan enkelt tilpasses din økonomi.

Fordel utgiftene på månedsbasis
For å bedre økonomien kan det være lurt å betale så mange utgifter som mulig på månedsbasis. Dette gjelder også renter og avdrag på lån. I tillegg kan det være greit at forfallsdatoen på lån sammenfaller med lønningsdagen din. Har du forsikringer gjennom SpareBank 1 Skadeforsikring kan også disse betales månedlig. Det samme gjelder selvsagt forsikringer fra SpareBank 1 Livs- og fondsforsikring.

Undersøk hvilke regninger du kan betale med AvtaleGiro. Når du inngår avtale om AvtaleGiro sørger vi for at regningene blir betalt til rett tid. Dermed unngår du rentetap ved at regningene betales for tidlig eller ekstrarenter og purregebyr ved at regningen betales etter forfall. Bruker du nettbank får du enkelt god oversikt over din egen økonomi.

Unngå dyre smålån og kreditter
Har du lån hos mange långivere kan det være at det lønner seg å samle alt på ett sted. Har du god betjeningsevne og sikkerhet kan du refinansiere hos oss, det vil si at vi gjør de ulike lånene om til ett lån med gunstigere betingelser. I tillegg er det viktig at du alltid vurderer hvordan nye lån og kreditter vil påvirke totaløkonomien din. Har du kredittkort anbefaler vi at du hver måned betaler hele den benyttede kreditten, slik at du unngår rentebelastning.

Fastrentelån gir forutsigbarhet
Har du stram økonomi kan forutsigbare låneutgifter være svært fordelaktig. Med fastrentelån binder du renten for en valgt periode, som oftest tre eller fem år. Dermed vet du nøyaktig hva du skal betale hver måned, uavhengig av hva som skjer i rentemarkedet.

Ny takst kan gi billigere lån
Dersom det er lenge siden du kjøpte bolig, er det ikke usannsynlig at taksten har steget betydelig. Ved å ta ny takst på boligen kan det hende at du kommer inn under 60 prosent av lånetakst, noe som kan gi grunnlag for å sette ned renten. Dermed får du redusert dine månedlige låneutgifter.