Gjeldskrisetelefonen

Har du alvorlige gjeldsproblemer?

Trenger du noen å snakke med? Da kan Gjeldskrisetelefonen hjelpe deg.

Dette er en gratis støttetelefon for deg med alvorlige gjeldsproblemer. På denne støttetelefonen kan du, gjerne anonymt, snakke med noen som har erfaring med slike problemer. Våre medarbeidere vet mye om de personlige problemene som ofte følger med når gjelda tar overhånd. Vi kjenner også dine rettigheter og kan mye om løsningene som alltid finnes der.

Ring 22 20 19 99


// –>
// –>